Zapraszamy Państwa

do współpracy.


Zarząd AST Sp. z o.o.

                     

Szanowni Państwo,

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa o poszerzeniu naszych usług o przeprowadzane we współpracy z Akredytowanym Laboratorium Badawczym:

 

BADANIA o szerokim zakresie, POMIARY i ANALIZY czynników szkodliwych                            w środowisku pracy oraz w środowisku

                                                                    

Zarządzanie środowiskiem wg normy ISO 14001:2004
- Wymagania normy ISO 14001:2004.
- Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2004.
- Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego.
- Warsztaty dla audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskowego.
- Dokumentowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego.
- Potencjalne korzyści z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego.
- Prawo ochrony środowiska dla przedsiębiorstw.
- Regulacje prawne ochrony środowiska: zmiany przepisów i ich interpretacje.
- Aspekty prawne i praktyka wypełniania obowiązków w gospodarce odpadami.
- Najważniejsze obowiązki przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska.
- Gospodarka wodno-ściekowa: pozwolenia wodno-prawne; pozwolenia zintegrowane.
- Prawo ochrony środowiska: kolejne zmiany i ich konsekwencje dla przemysłu i administracji.
- Najważniejsze obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki chemikaliami w przedsiębiorstwie.
- Opłaty za korzystanie ze środowiska według najnowszych przepisów prawa ochrony środowiska 
i ordynacji podatkowej.
- ISO 14001: Zarządzanie (w tym sterowanie operacyjne) znaczącymi aspektami środowiskowymi 
oraz monitorowanie i ocena zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie prawa ochrony środowiska.
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy
- BHP wymagania prawne.
- ABC – BHP dla przyszłych pracodawców.
- Ocena ryzyka zawodowego – krok po kroku.
- Wymagania normy PN-N 18001:2004.
- Wymagania normy OHSAS 18001:2007.
- Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania wg PN-N 18001:2004.
- Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania wg OHSAS 18001.
- Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
- Warsztaty dla audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
- Dokumentowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Spawalnictwo
a) Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych zgodnie z normą PN-EN ISO 3834:2007
- omówienie wymagań SZJ zgodnego z ISO 3834 w spawalnictwie,
- metodyka i uwarunkowania wdrażania oraz utrzymania systemu.
b) Przegląd wymagań wyrobu i przegląd techniczny narzędziem skutecznej konkurencji na rynku konstrukcji spawanych
- metodyka określania wymagań,
- wpływ wymagań wyrobu i klienta na poziom kosztów wykonywanych zamówień.
c) Audytor wewnętrzny PN-EN ISO 3834:2007.

System zarządzania bezpieczeństwem wg normy ISO 27001
- Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg wymagań normy ISO 27001.
- Administrator bezpieczeństwa informacji.
- Wymagania ISO 27799 - Bezpieczeństwo Informacji w Służbie Zdrowia.